Om Annas Affär

Som konsumenter har vi möjlighet att påverkar världen, så enkelt är det!


Rättvis handel känns schysst för mig. Därför startade jag Annas Affär, vid sidan av mitt ordinarie arbete, något som är annorlunda än det jag vanligtvis gör och som ändå är viktigt. Vi är alla konsumenter och vi kan påverka genom hur vi konsumerar. Vi kan konsumera mindre, vi kan välja varor ur miljösynpunkt och vi kan välja att handla rättvist. Varje chokladkaka, leksak eller smycke som du handlar rättvist, är en rättvis vara extra jämfört med om du inte handlar den rättvist. Det gör skillnad för de människor som producerar varorna någonstans i världen.

I Annas Affär hoppas jag att du som bryr dig om hur saker produceras kommer hitta vackra, roliga och praktiska saker till dig själv eller för att ge bort till någon du bryr dig om. Om jag vet att den som har tillverkat det jag köper finns i ett sammanhang där hen får skäligt betalt, där arbetsförhållandena är okej, där man tar hänsyn till människor, miljö och kultur, där det inte förekommer barnarbete och där man för möjlighet till långsiktiga handelsavtal så vet jag att jag är med och påverkar. 

Varorna köps in från företag som är certifierade av IFAT eller från företag där Annas Affär i dialog med företaget fått tillförlitlig information om förutsättningarna för producenterna.

Om alla ökade sina köp med en rättvis vara i månaden så skulle det märkas. Det påverkar producenterna som får mer att göra och det sätter också press på övriga aktörer på marknaden. Egentligen strävar en rättvis butik mot att inte behövas, men dit är det en bit.

Miljöfrågor hänger ihop med fördelningsfrågor och därmed blir rättvis handel ännu viktigare. En del av våra varor produceras eller skördas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden kan få en större chans att klara sig. Människor som tydligare än oss i Norden drabbas av förändringar i miljön får möjlighet att försörja sig och ge sina barn utbildning, och därmed ökar utbildningsnivån vilket är bra för både människor och miljön.

Annas Affär vill ta så mycket miljöhänsyn som möjligt. Därför återanvänds så mycket som möjligt, sopor sorters, transporter planeras och elen är grön.