Om Rättvisemärkt/Fair Trade

Det finns en rad olika organisationer som jobbar med Rättvis Handel och definitionen på begreppet kan variera något från organisation till organisation. Generellt rör det sig dock om följande frågor:

  • Att skapa möjligheter för marginaliserade producenter och se till att dessa blir betalda ett rättvist pris för sina varor.
  • Att gynna öppenhet i organisationernas struktur, föra en utvecklande dialog mellan alla aktörer om verksamhetens olika områden samt gynna kapacitetsbyggande.
  • Att jobba för jämställdhet, mot diskriminering och för rätt till kollektiv organisering
  • Att se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö
  • Att se till att FN:s barnkonvention följs, vilket bl.a. innebär att barnarbetare inte används
  • Att verka för att göra produktionen mer miljövänlig
  • Att utbilda och upplysa om Rättvis Handel, och skapa långsiktiga handelsförbildelser baserade på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt.

För att läsa mer om rättvis handel, de olika certifieringar som finns och hur dessa frågor arbetas med, besök sidorna i länklistan i vänstermenyn.

 

 

 

 

2 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *